Zpracování osobních údajů

 1. Zákazník svým souhlasem k používání osobních údajů k marketingovým účelům uděluje společnosti STOVKA SOFTWARE, s.r.o., (dále jen „Správce“), výslovný souhlas k tomu, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala údaj o e-mailové adrese zákazníka.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány k marketingovým účelům, a to po dobu 3 let.
 3. Udělený souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to prostřednictvím písemné či elektronické komunikace na adrese sídla společnosti nebo e-mailové adrese support@stovka.cz. Odvolání souhlasu je nutno provést ve formě jednoznačně identifikující osobu, která toto jednání provádí.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • poskytovatel softwaru STOVKA SOFTWARE, s.r.o., se sídlem Pod Bukem 359, 252 07 Štěchovice, IČ 24838748;
 • marketingový poradce BETTER MARKETING, s.r.o., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, IČ 26964732.

Správce se zavazuje při zpracování osobních údajů těmito subjekty zajistit totožnou ochranu osobních údajů, jako by jejich zpracování prováděl sám.

 1. Informujeme Vás, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškerá tato právní jednání musí být provedena ve formě odpovídající čl. 3 tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Přihlaste se k odběru novinek